Kormányhivatalok

A projekt szoros együttműködésben valósul meg a kormányhivatalok, a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai és a szolgáltató szervezetek között: a megyei kormányhivatalok járási hivatalai irányítják a nyilvántartásukban szereplő, célcsoportba tartozó személyeket a szolgáltatókhoz.

Együtt a Munkavállalásért
Álláskeresés, elhelyezkedés támogatása tanácsadással és munkalehetőségekkel

Nyújtott szolgáltatások

SZOLGÁLTATÁSOK

 • Álláskeresési technikák oktatása: 3*5 órában megvalósuló csoportos foglalkozás. Leírása: segítséget nyújt ahhoz, hogy a munkát kereső önmaga számára reális célállást meghatározzon. Módszereket ad ahhoz, hogy a munkát kereső saját maga érdekében önállóan álláshelyeket tárjon fel a munkaerőpiacon. Segítséget nyújt a kapcsolati tőke mozgósításához. Ismerteti az önéletrajzírás, motivációs levél, és álláspályázat összeállítását. Ismereteket ad az állásinterjúra való felkészüléshez. Ismerteti a munkavállalást érintő általános munkajogi szabályokat.
 • Egyéni álláskeresési tanácsadás: 5 alkalommal megvalósuló tanácsadási forma. A tanácsadás célja az álláskeresést gátló körülmények feltárása, ismeretátadás és az állást kereső személyére szabott álláskeresési gyakorlat kialakítása.
 • Egyéni munkatanácsadás: 3 alkalommal megvalósuló tanácsadási forma. A szolgáltatás azok számára nyújtható, akiknek nehézséget okoz saját, munkával, illetve a munkára való felkészüléssel kapcsolatos céljaik és az ezek megvalósításához szükséges lépések meghatározása. Személyes konzultáció, amelynek során az ügyfél egy külső, erre felkészült személy segítségével, közösen határozza meg a munkaerőpiacon elérendő célokat, a célhoz vezető út állomásait, tevékenységeit, a szükséges és hozzáférhető eszközöket, és tárja fel az akadályozó tényezőket.
 • Motivációs csoportfoglalkozás: 5*5 órában megvalósuló csoportos foglalkozás. A csoportos motivációs foglalkozás csoportos tréning formájában megvalósuló szolgáltatás, amely az egyén motivációs alapjának felméréséből kiindulva a csoportos foglalkozáson történő részvétel útján fejleszti és fenntartja az inaktív munkát keresők motivációját az elhelyezkedésre, a pályakorrekcióra, képzésekben és egyéb szolgáltatásokban történő részvételre.
 • Pszichológiai tanácsadás: 3 alkalommal megvalósuló tanácsadási forma. Azok számára nyújtható szolgáltatás, akiket pszichológiai probléma akadályoz az elhelyezkedésben, munkaerő-piaci továbblépésben. A pszichológiai tanácsadás tartalma a hozott és valós problémától függ, amit az ügyfél egyedül, szakember segítsége nélkül nem, vagy kevésbé sikeresen tudott megoldani. Az itt releváns problémák a foglalkoztatáshoz, a foglalkoztathatósághoz kötődnek. A tanácsadás várt eredménye az ügyfél munkaerő-piaci – ezen belül bármilyen irányú – tudatos továbblépése (azaz az elhelyezkedés, a képzés, vagy egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások irányában).
 • Személyre szóló állásfeltárás és elhelyezkedés: 6 alkalommal megvalósuló tanácsadási forma. A munkaerő-piaci szolgáltató munkatársa munkáltatói listát készít az ügyfél foglalkoztatása szempontjából számba vehető munkáltatókról. A kiválasztott munkáltatókat felkeresi, tájékozódik a munkakörülményekről, munkarendről, munkaidőről. Megállapodik a munkáltatóval a szükséges munkakör, -folyamat vagy – körülmény átalakításokról az ügyfél által megfogalmazott igények és lehetőségek figyelembevételével. Felkészíti az ügyfelet a munkáltatóval történő személyes találkozóra és szerződéskötésre.
 • Szociális információnyújtás: 1 alkalommal megvalósuló tanácsadási forma. A szociális információnyújtás minden esetben egyéni, közvetlenül az egyén (vagy környezete) szociális problémájának megismerésére épül, az adott élethelyzet megoldásához ad segítséget, annak érdekében, hogy elháruljanak azok az akadályok, amelyek az álláskeresést egyéni, családi, vagy életviteli problémák miatt nehezítik. Várt eredménye az, hogy az ügyfél igénybe veszi a szociális ellátásokat, amelyek szabaddá teszik az utat az elhelyezkedéshez.
 • Munkaerőpiaci mentori szolgáltatás: 27 alkalommal megvalósuló tanácsadási forma. Személyes segítő szolgáltatás. Az elhelyezkedés akadályainak elhárításától, szolgáltatások, képzés, támogatások, munkaerőpiaci programok illetve közfoglalkoztatás igénybevételétől és az ezzel kapcsolatos együttműködési kötelezettség teljesítésétől, a munkahelykeresésen keresztül, az elhelyezkedést követő beilleszkedésig, a munkahely megtartásáig, a szakmai előrelépés perspektíváinak felvázolásáig (ahol ez is szükséglet). A segített személy végig kísérése a munkaerő-piaci integráció teljes folyamatán: információkkal való ellátása, motiválása, támogatása az egyéni megvalósításához szükséges kapcsolati rendszer kialakításában és fenntartásában.

Szakmai vezető:
Slezák Barbara (Debreceni Stúdium Egyesület)
email: slezak.barbara@debrecenistudium.hu

Várjuk, a(z):​

 • regisztrált álláskeresőket,
 • jelenleg nem dolgozó, nem tanuló személyeket,
 • 25 év alatti munkanélkülieket,
 • alacsony iskolai végzettségűeket,
 • elavult szakképesítéssel rendelkezőket,
 • 50 év felettieket,
 • gyermekgondozás, ápolás után munkát vállalókat.

Helyközi utazás költségtérítésére lehetőség biztosított.